Positie en autoriteit claimen in ons domein van sport en bewegen

Verschillende uitdagingen qua positionering

SSNB (Sportservice Noord-Brabant) zet zich als kennispartner en verbinder in voor een gezond en veerkrachtig Brabant. Samen met overheden, verenigingen, onderwijs, zorg & welzijn en bedrijfsleven wordt gewerkt aan het versterken van de sport- en beweeginfrastructuur. Met als doel zoveel mogelijk mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en zo ook een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Want sporten en bewegen is universeel, gezond, zorgt voor plezier, het is laagdrempelig en verbindt!

Omdat Sportservice Noord-Brabant op een belangrijk kruispunt stond in haar marketing- en communicatie hebben we met twee gerichte workshops de Online pharmacy in quebec canada aangescherpt ten aanzien van positionering en proposities.
De eerste workshopsessie ging met name over strategie en positionering. Ter inspiratie is het archetype model gebruikt. De tweede workshopsessie ging in op droomklanten (persona’s) en bijbehorende propositie ontwikkeling en de doorvertaling naar communicatiemiddelen.

Strategie

Positionering

Merkidentiteit

Website

SSNB | Sportservice Noord-Brabant - Gymles

Strategische overwegingen

SSNB heeft verschillende uitdagingen qua positionering:

  1. Krachtige paraplu positionering vanuit toegevoegde waarde dat een aanscherping vraagt vanuit het archetype ‘ontdekker’.
  2. Verschillende domeinen en doelgroepen vraagt om proposities per doelgroep.
  3. Naamgeving: De naam Sportservive Noord-Brabant wordt geassocieerd met een servicebureau wat te eng is en waarmee ze zichzelf te kort doen. Vandaar dat gekozen is voor een afkorting als officiële naam: SSNB.

Propositie per doelgroep

Per doelgroep hebben we proposities ontwikkeld. Deze geeft lading aan de propositie door de belofte ook te koppelen aan de behoefte en de bewijsvoering. We hebben het tevens gebruikt als toetsing en verdieping op de eerder gedefinieerde positionering. Per doelgroep geven de specifieke proposities lading én focus aan de paraplu positionering.

Communicatie

De Lexapro brand coupon is de basis voor de positionering. Dit is ook het bronpunt voor veel communicatie. Ambassadeurs en events (kennisbijeenkomsten) zijn belangrijke speerpunten om echt in contact te komen met de droomklant. Offline (documentatiemateriaal) en Lexapro 5 mg coupon (Twitter als belangrijkste) worden hierin als ondersteunende middelen ingezet.

SSNB | Sportservice Noord-Brabant - Voetbal
logo &nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp huisstijl &nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp huisstijlhandboek&nbsp&nbsp |&nbsp&nbsp website &nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp fotografie &nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp wervingsfolders &nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp Nieuwsbrief &nbsp&nbsp|&nbsp&nbsp subsites gemeenten

Daag ons uit !

Benieuwd wat we voor jouw online resultaten kunnen doen?