Logo_TOTUM 225px

TM Essentials

Hoe maken we Totum als merk bekender bij de directe doelgroep?

Strategie

Positionering

Online verkoop

Ontwikkelen van een consumentenstrategie

Doel is het ontwikkelen van een consumentenstrategie zodat Totum als merk bekender wordt bij de directe doelgroep. Dit zal er toe moeten leiden dat Totum minder afhankelijk wordt van het retailkanaal. De strategie heeft vooralsnog alleen betrekking op de Nederlandstalige markt (Nederland en Vlaanderen). Bij succes kan gekeken worden in hoeverre het interessant is om strategieën of concepten ook te adapteren naar andere landen.

Het merk Totum is een merk dat intern geladen is, maar niet extern uitgedragen wordt. Dit terwijl er genoeg potentie is. Totum is weliswaar niet direct een naam die iedereen kent, maar als je op een feestje vertelt dat je voor een merk werkt dat internationaal actief is in 70 landen, met 100 producten en dat in meer dan 400 winkels te koop is in Nederland, dan is dat zeker iets waar je trots op kunt zijn!

Een sympathiek merk

Het plan is gebaseerd op de inzichten en ideeën uit verschillende workshops met wisselende groepssamenstellingen van Totum.

Het plan gaat nader in op de consequenties voor de marketingstrategie en hoe de ambities uit dit plan kunnen worden verwezenlijkt. Uit de workshopsessies kwamen een 5-tal strategische aanbevelingen die de scope van het plan overstijgen.

DNA
Totum is een bescheiden merk, maar ook een sympathiek merk. Samenwerken, gunfactor, familiegevoel zijn eigenschappen die een beperkte toegevoegde waarde hebben qua consumentenmarketing.

Als we het in een woord moeten omvatten dat is dat ‘club’, en dan bij voorkeur ‘knutselclub’. Voordeel hiervan is dat dit naar buiten toe in potentie een sterke aantrekkingskracht heeft. Zeker als we het vertalen naar meer doelgroepgerichte concepten als de Knutselbende, KnutselKanjer, Knutselkampioen, etc.

DNA Totum
Totum Tess

Totum is de held

Vanuit Totum past het archetype ‘de gewone man’ of beter gezegd ‘de gewone vrouw’ nog het beste bij Totum als intrinsiek merk.

Maar als we kijken welke richting we op moeten en dat het vooral een leuk consumentenmerk moet worden dat zowel kinderen als moeders aanspreekt, dan is de heldenrol interessanter. Dit ligt in het verlengde van conceptrichtingen als de KnutselKanjer, KnutselKampioen of Knutselbende. Qua toon mag het de avontuurlijke kant opgaan. Als we maar niemand uitsluiten.

Iedereen moet zich een held kunnen voelen!

Workshop   |   caracter   |   packing design   |   infographic

Daag jij ons uit voor je volgende project?

Daag ons uit !

Benieuwd wat we voor jouw online resultaten kunnen doen?