Privacy verklaring

Media Outlaws is qua privacy een ‘braaf jongetje in de klas’. We doen gewoon zoals het hoort. Precies zoals we zelf ook behandeld willen worden als het gaat om privacy. We verzamelen wél persoonsgegevens van je, maar zorgen dat die netjes afgeschermd blijven voor derden. En als we contact met je zoeken, vind je altijd een makkelijke mogelijkheid om je af te melden.
Dat is eigenlijk alles wat je écht moet weten. We schermen je gegevens af. Gaan die nooit delen met derden. En je kunt je altijd afmelden, bij elk mailtje. Dat is de korte en begrijpelijke versie van dit privacy statement.

Maar goed, dat is juridisch niet genoeg. Dus vind je hieronder nog een uitgebreide versie van onze privacyregels. We hebben geprobeerd om het zo begrijpelijk mogelijk te formuleren. Als je hier nog vragen over hebt, kun je ons altijd mailen d.m.v. het contactformulier op onze website. Dat is een ‘info’ adres maar er zitten gewoon mensen achter.

Media Outlaws B.V., gevestigd aan Torenallee 3, 5617 BA te Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Torenallee 3
5617 BA Eindhoven
Mailadres info@mediaoutlaws.nl
Website https://www.mediaoutlaws.nl


Artikel 1        Persoonsgegevens die wij verwerken

Media Outlaws B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Artikel 2        Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mediaoutlaws.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Artikel 3        Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Media Outlaws B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Media Outlaws B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Artikel 4        Geautomatiseerde besluitvorming

Media Outlaws B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Media Outlaws B.V.) tussen zit.Media Outlaws B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Google Analytics (website analyse), Google AdWords, Hotjar.

 

Artikel 5        Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Media Outlaws B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Zolang het een klant van ons is bewaren wij de gegevens. Indien een klant geen klant meer is zullen wij de gegevens verwijderen. Hetzelfde geldt voor vacatures. Indien iemand niet wordt uitgenodigd op gesprek verwijderen wij de gegevens binnen een redelijke tijd. Indien iemand op gesprek komt en aangenomen wordt, bewaren wij deze. Aantekeningen die tijdens een gesprek worden gemaakt verwijderen wij na het gesprek.

 

Artikel 6        Delen van persoonsgegevens met derden

Media Outlaws B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Media Outlaws B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Artikel 7        Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Media Outlaws B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Media Outlaws B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Kijk voor een toelichting op Veilig internetten. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht:

Bron: Google Analytics
Doel: Analytische cookies voor het verzamelen van website statistieken en gebruikersgedrag. Standaard volledig geanonimiseerd. Bewaartermijn: max. 760 dagen*

Bron: Facebook
Doel: Tracking cookies voor het aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en het verzamelen van conversie gegevens. Bewaartermijn: max. 180 dagen*

Bron: Hotjar
Doel: Aanvullende analytische cookies voor het verzamelen van gebruikersgedrag en het volgen van gebruikersactiviteiten. Bewaartermijn: max. 365 dagen*

Bron: Google AdWords
Doel: Tracking cookies voor het aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en het verzamelen van conversie gegevens. Bewaartermijn: max. 540 dagen*

Bron: LinkedIn
Doel: Tracking cookies voor het aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en het verzamelen van conversie gegevens. Bewaartermijn: max. 760 dagen*

*Onder voorbehoud van wijzigingen die kunnen worden aangebracht door derde partij.

 

Artikel 8        Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@mediaoutlaws.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
Media Outlaws B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Media Outlaws B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Artikel 9        Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Media Outlaws B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mediaoutlaws.nl. Media Outlaws B.V. heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • TLS (voorheen SSL). Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • SPF is een internetstandaard die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Daag ons uit !

Benieuwd wat we voor jouw online resultaten kunnen doen?