Gemeente Eindhoven

Breng bereikbaarheid en leefbaarheid van Zuidoost-Brabant in kaart

Naamsontwikkeling

Design

Storytelling

Een regionale samenwerking

ZO Slim Bereikbaar is een samenwerkingsverband vanuit de Gemeente Eindhoven tussen 21 gemeenten met als doel het verbeteren van de bereikbaarheid in de regio Zuid-Oost Brabant. Hiervoor gaan 130 projecten lopen tot en met 2030.

De Bereikbaarheidsagenda verdient aandacht omdat ze voor alle inwoners in de regio van invloed gaat zijn op de manier waarop mensen kunnen reizen binnen en (naar) buiten de regio. Voordat het zover is moeten gemeentebesturen besluiten nemen en gaan weggebruikers mogelijk hinder ondervinden van de (bouw)werkzaamheden. Mensen moeten toegang kunnen hebben tot de achtergrond(verhalen) van de Bereikbaarheidsagenda om de veranderingen (in hun achtertuin) in groter perspectief te kunnen plaatsen.

Het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid

Een van de doelen bestaat uit het streven naar een robuuste, goed functionerende driehoek in het hoofdwegennet in de regio te creëren. De bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant neemt dit als uitgangspunt en concentreert zich op het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid in het ‘daily urban system’ van de regio.
En daarmee Zuidoost Brabant verlossen van zijn knelpunten rond mobiliteit en leefbaarheid én de ambities versterken voor een innovatieve economie, een leefbare en gezonde omgeving, een samenbindende maatschappij en intensieve regionale samenwerking.

De doelgroepen zijn bestuurders en raadsleden (primair), communicatieadviseurs en beleidsmakers 21 gemeenten (secundair) en inwoners van de 21 gemeenten (tertiair).

Gemeente Eindhoven | Nieuwsbrief Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant
Gemente Eindhoven | Website Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant

ZO slim bereikbaar

Het project heet officieel ‘de Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant’. In de communicatie
gaan we de naam ‘ZO Slim Bereikbaar’ gebruiken. ZO staat hierbij voor Zuidoost-Brabant.
Dit moet in eerste instantie ingezet worden in combinatie met Bereikbaarheidsagenda.

In de agenda zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd:
> Samen, slim en robuust
> Extern bereikbaar, intern bereikbaar, quality of life, smart mobility, waarde toevoegen
> Duurzaamheid en leefbaarheid: Het bevorderen van fiets en OV in de regionale mobiliteit en het faciliteren van slimmer gebruik en keuzes door gebruikers bevordert duurzamer mobiliteit en draagt bij aan leefbaarheid in de 21 kernen.

De gewenste uitstraling moet laagdrempelig en communicatief zijn. De uitgangspunten moeten hierin namelijk terug te zien zijn.

 

ZO'n slim overzicht

Voor de interne organisatie van de gemeenten is er een website met een inlog gemaakt waar alle projecten overzichtelijk staan vermeld. Het is mogelijk gemaakt dat een ieder die bevoegd is, kan werken aan een project dat aan die persoon is toegekend. Op deze wijze is eenvoudig te duiden en overzichtelijk in welk stadium elk project is. De stadia maken onderscheid in: opzet plan-goedkeuring plan-subsidie verstrekt tot uitvoering plan en gereed plan.

Logo en huisstijl   |   website   |   nieuwsbrief   |   animatie   |   fotografie

Daag ons uit !

Benieuwd wat we voor jouw online resultaten kunnen doen?