bergopwaarts

Woningcorporatie Bergopwaarts

Onze positionering intern en extern uitdragen na een reorganisatie.

Merkontwikkeling

Positionering

Storytelling

Nieuwe inzichten, inspiratie en draagvlak

Voor Bergopwaarts hebben we een plan ontwikkeld dat het resultaat is van meerdere zeer energieke en interactieve workshopsessies met een daarvoor geselecteerde groep
medewerkers van Bergopwaarts. Deze constructieve aanpak heeft geleid tot veel nieuwe inzichten, inspiratie en draagvlak vanuit de organisatie! Niet alleen voor de communicatiestrategie maar ook voor het nieuwe ondernemersplan.

GEEFT RUIMTE
De nieuwe visie ‘Geeft Ruimte’ staat symbool voor het nieuwe klantdenken. En onder klant worden zowel de zittende huurder als de woningzoekende verstaan. Inhoudelijk staat ‘Geeft Ruimte’ niet alleen voor (woon)ruimte geven, maar ook voor aandacht en oplossingen. Als visie gaat het verder dan alleen de primaire klantvisie. Ook voor stakeholders en met name ook de interne medewerker is ‘Geeft Ruimte’ zeer goed bruikbaar. ‘Geeft Ruimte’ staat voor aandacht, dialoog en vooral een kwalitatieve (persoonlijke) benadering.

Van interne naar externe focus

Uitdaging van Bergopwaarts is naar een meer externe, klantgerichte focus toe te werken.
Het archetype van de gewone man (goede buurman) heeft het meeste raakvlakken met de nieuwe visie. Dit is dan ook de toon van de communicatie.

CREËREN, ACTIVEREN EN BENUTTEN
De nieuwe strategie van Bergopwaarts is geïnspireerd op de klant. Om deze strategie te implementeren hebben we een tweeledige implementatiestrategie gehanteerd. Aan de ene kan willen we de organisatie en de mensen natuurlijk meenemen in verschillende fases. Daarnaast willen we ook al richting geven en aanjagen. Hierbij willen we extern al een aantal dingen succesvol oppakken zodat we intern ook profiteren van de “perceived external performance”. Door extern successen te creëren en intern te delen, legitimeren we de nieuwe strategie. Mensen zien dat het al wordt gedaan.

Externe klantbeleving intern zichtbaar maken

Een goede manier om de organisatie te betrekken bij de beleving van de klant is die beleving zichtbaar te maken. Niet alleen bij successen, maar ook bij klachten. Zodat iedereen optimaal betrokken en doordrongen raakt van klantbeleving als doel van Bergopwaarts en de
noodzaak van zijn bijdrage daaraan.

Logo & Huisstijl   |   promoties   |   website   |   video   |   magazine   |   verpakkingen   |   signing   |   give-aways   |   INFOGRAPHICS   |   INTERNE COMMUNICATIE

Daag ons uit !

Benieuwd wat we voor jouw online resultaten kunnen doen?