Categorieën
content & creatie strategie

Zayaz

Zayaz

Een nieuwe positionering geïnspireerd op de droomklant

Strategie

Merkontwikkeling

Propositie

Middelenbepaling

Een nieuwe positionering

Voor woningcorporatie Zayaz hebben we 6 in-company workshops georganiseerd met verschillende mensen uit de organisatie. Centraal hierin stond een nieuwe positionering die geïnspireerd is op de droomklant. De nieuwe strategie komt tot uiting in storytelling en het nieuwe communicatieconcept waarbij de wederkerigheid van het woord Zayaz het bronpunt is.

Bijzonder aan dit traject was dat de nieuwe strategie tot op competentieniveau van de afdeling communicatie is ingevuld.

Iinteractie, inspiratie en inzichten

Vanuit Media Outlaws bieden wij op basis van ons Media NXT strategisch stappenplan incompany workshops aan. Dit zijn workshops die volledig afgestemd zijn op de bedrijfssituatie. In dit geval ga je met een team of afdeling vanuit een gezamenlijk communicatiedoel aan de slag om een doelgericht cross mediaplan op te stellen. Het door ons ontwikkelde interactieve Media NXT stappenplan is niet alleen een ideaal middel om tot strategische inzichten te komen over de aanscherping van je propositie en je doelgroep. Het daagt ook uit om tot onconventionele en creatieve oplossingen te komen die matchen met je doelgroep.

Onze ervaring is dat doordat je eigen medewerkers in spelvorm – leuk om te doen – betrekt, dat dit sterk bijdraagt aan commitment c.q. intern draagvlak. Bovendien zijn de ideeën die er uit komen vaak heel realistisch / uitvoerbaar wat er voor zorgt dat het ook direct uit te rollen is. Als facilitator van de workshop helpen wij met kennis en inspiratie om te komen tot het juiste niveau. De workshop zit boordevol tips, inzichten en inspirerende cases.

De output van een in-company workshop is een cross media plan op maat met een focus op nieuwe media. Een in-company workshop biedt draagvlak. Medewerkers voelen zich deelgenoot.

Dit zorgt voor een solide basis om een communicatiestrategie | veranderingsproces uit te rollen.

Zayaz in-company workshop
Zayaz infographic

Wie is Zayaz?

Zayaz is een realist en positioneert zich ook als zodanig. Door de dingen goed te doen voor de huurders, creëren ze de ruimte om de goede dingen te kunnen doen. Zayaz staat voor resultaatgericht, duidelijkheid, herkenbaarheid en het bieden van toegevoegde waarde. Zayaz voelt zich thuis in de samenleving en kan goed met verschillende mensen om gaan. Dat herken je aan de persoonlijke en betrokken stijl. Zayaz is vastbesloten om mensen zover te krijgen dat ze gaan léven, meedoen. Vanuit die drive is Zayaz onafhankelijk, zelfstandig: opereren zij in de voorhoede van theorie en praktijk.

 

Zayaz durft keuzes te maken en andere wegen te bewandelen om resultaat en waarde te bieden.

Workshop   |   infographic   |   identiteit   |   storytelling
Categorieën
content & creatie strategie

Totum

Logo_TOTUM 225px

TM Essentials

Hoe maken we Totum als merk bekender bij de directe doelgroep?

Strategie

Positionering

Online verkoop

Ontwikkelen van een consumentenstrategie

Doel is het ontwikkelen van een consumentenstrategie zodat Totum als merk bekender wordt bij de directe doelgroep. Dit zal er toe moeten leiden dat Totum minder afhankelijk wordt van het retailkanaal. De strategie heeft vooralsnog alleen betrekking op de Nederlandstalige markt (Nederland en Vlaanderen). Bij succes kan gekeken worden in hoeverre het interessant is om strategieën of concepten ook te adapteren naar andere landen.

Het merk Totum is een merk dat intern geladen is, maar niet extern uitgedragen wordt. Dit terwijl er genoeg potentie is. Totum is weliswaar niet direct een naam die iedereen kent, maar als je op een feestje vertelt dat je voor een merk werkt dat internationaal actief is in 70 landen, met 100 producten en dat in meer dan 400 winkels te koop is in Nederland, dan is dat zeker iets waar je trots op kunt zijn!

Een sympathiek merk

Het plan is gebaseerd op de inzichten en ideeën uit verschillende workshops met wisselende groepssamenstellingen van Totum.

Het plan gaat nader in op de consequenties voor de marketingstrategie en hoe de ambities uit dit plan kunnen worden verwezenlijkt. Uit de workshopsessies kwamen een 5-tal strategische aanbevelingen die de scope van het plan overstijgen.

DNA
Totum is een bescheiden merk, maar ook een sympathiek merk. Samenwerken, gunfactor, familiegevoel zijn eigenschappen die een beperkte toegevoegde waarde hebben qua consumentenmarketing.

Als we het in een woord moeten omvatten dat is dat ‘club’, en dan bij voorkeur ‘knutselclub’. Voordeel hiervan is dat dit naar buiten toe in potentie een sterke aantrekkingskracht heeft. Zeker als we het vertalen naar meer doelgroepgerichte concepten als de Knutselbende, KnutselKanjer, Knutselkampioen, etc.

DNA Totum
Totum Tess

Totum is de held

Vanuit Totum past het archetype ‘de gewone man’ of beter gezegd ‘de gewone vrouw’ nog het beste bij Totum als intrinsiek merk.

Maar als we kijken welke richting we op moeten en dat het vooral een leuk consumentenmerk moet worden dat zowel kinderen als moeders aanspreekt, dan is de heldenrol interessanter. Dit ligt in het verlengde van conceptrichtingen als de KnutselKanjer, KnutselKampioen of Knutselbende. Qua toon mag het de avontuurlijke kant opgaan. Als we maar niemand uitsluiten.

Iedereen moet zich een held kunnen voelen!

Workshop   |   caracter   |   packing design   |   infographic

Daag jij ons uit voor je volgende project?

Daag ons uit !

Benieuwd wat we voor jouw online resultaten kunnen doen?