Categorieën
content & creatie digital marketing strategie

Profysic

PF Logo

Profysic Sportpodotherapie

De autoriteit op het gebied van sportpodotherapie

Merkontwikkeling

Rebranding

Storytelling

Profysic laat sporters optimaal bewegen

Profysic (voorheen Sportpodotherapie Janssen) is een innovatieve sportpodotherapeut die de gehele beweegketen van sporters analyseert om te komen tot een complete diagnose. Door de intensieve samenwerking met de allerbeste sportspecialisten, uitgebreide kennis over de sporter en zijn sport én door het maken van combinaties tussen beproefde behandelmethodieken en eigen innovaties, is Sportpodotherapie Janssen in staat het méést effectieve behandelplan voor sporters op te stellen.

Door het op de hoogte zijn én blijven van nieuwe ontwikkelingen op sportgeneeskundig en vakinhoudelijk vlak, continue scholingen en intensieve samenwerking met sportzorgverleners en -begeleiders is Sportpodotherapie Janssen in staat combinaties te maken tussen beproefde behandelmethodieken en eigen innovaties welke de concurrent niet kan aanbieden en aantrekkelijk zijn voor de (top)sporter.

Een herkenbaar concept

Een herkenbaar concept wat het specialisme en unieke karakter vertaald via diverse
communicatiemiddelen is het uitgangspunt. Uit het te ontwikkelen concept moeten tevens communicatiemiddelen voortvloeien die de communicatieboodschap overbrengt op de gedefinieerde doelgroepen welke zorgen voor conversie én branding. De klant heeft aangegeven open te staan voor een eventuele nieuwe bedrijfsnaam die aansluit bij de nieuwe positionering indien dit nodig blijkt.

Met inzichten die verkregen zijn vanuit in-company workshops zijn doelstellingen en de doelgroepen duidelijk in beeld gebracht. Van daaruit is een nieuwe naam met logo ontwikkeld. vervolgens is er een creatief concept ontwikkeld en zijn alle benodigde communicatiemiddelen uitgevoerd.

Uitgangspunten bij de visualisatie: autoriteit uitstralen, de meest innovatieve sportpodotherapie van Nederland uitstralen, vakkundig, dynamische uitstraling in huisstijl en beeldtaal.

Profysic Sportpodotherapie | Wachtruimte
Profysic Sportpodotherapie | Wielrenner

Een nieuwe merknaam

Vanuit een merkstrategie is de vertaling van het merk naar een concreet plan gemaakt om de gewenste situatie te bereiken en de gestelde doelen te realiseren.

Wat je van een merk ziet is één van de belangrijkste en meest bepalende instrumenten om het merk vorm te geven.

Pro staat voor deskundigheid en specialisatie waarvoor heel bewust is gekozen. Pro
sluit ook goed aan bij sporters die hun sport professioneel benaderen en/of beoefenen. Zij
zoeken professionele hulp (specialisme) voor het optimaliseren van hun beweging.
Fysic zegt meer over de gehele beweging en gesteldheid van de de sporter. Fysic zegt meer dan de focus op de voet alleen. Door cursieve strepen in het woord fysic te gebruiken, benadrukken we de beweging.
Het woord sportpodotherapie legt de nadruk op het vakgebied waarin Profysic werkzaam is.

Symbool
In zijn totaliteit symboliseert het symbool een abstract menselijk figuur (een sporter). Het rode bolletje zegt iets over het specialisme en het plusje accentueert de complete aanpak en
samenwerking met diverse specialisten.

Workshop   |   merknaam   |   logo & huisstijl   |   webdesign   |   flyers   |   buitenreclame   |   nieuwsbrief   |   sociale media
Categorieën
content & creatie data & automation digital marketing strategie

Het Rullen hoveniers

LogoHetRullenDEF

Het Rullen Hoveniers

Hoe kunnen we marketing doelgerichter inzetten voor meer resultaat?

Merkontwikkeling

Rebranding

Online strategie

Een nieuwe versie van Het Rullen

Het Rullen Hoveniers is een familiebedrijf is in 1964 opgezet en uitgegroeid naar het professionele hoveniersbedrijf met de omvang die het nu heeft. Zij hebben ons benaderd met de vraag hoe ze een versnelling kunnen geven aan de transitie die ze met het bedrijf hebben ingezet. Van oudsher was het een hoveniersbedrijf met modeltuin(en), plantenverkoop en een winkel aan huis. De huidige eigenaren hebben het bedrijf omgezet naar uitsluitend een hoveniersbedrijf waar geen planten en tuinverwante producten meer aan huis worden verkocht.

De website was al vernieuwd, het veranderingsproces kwam op gang, maar de wens lag er om een versnelling te geven aan het vernieuwde hoveniersbedrijf.

Met behulp van workshops zijn inzichten verkregen om zodoende marketing doelgerichter in te zetten met als uiteindelijk doel ook een betere naamsbekendheid bij de juiste doelgroep te verkrijgen, resulterend in meer projecten.

In eerste instantie is een blauwdruk gemaakt van Het Rullen Hoveniers op basis van de input
van workshop en website, waarbij met name gekeken is naar wat klanten zeggen over Het Rullen.
Om de positionering scherp te krijgen is na de eerste sessie een tussentijdse meeting gepland waarbij de positionering bepaald is. In de tweede workshop hebben we ons verdiept in de doelgroep, de context en de klantreis. Vanuit deze focus hebben we een cross media plan opgesteld.

Een bijzondere hovenier

Qua positionering in de markt is het voor Het Rullen moeilijk te kiezen tussen het middensegment en het hogere segment. De markt voor het middensegment is interessant qua volume en toegankelijk voor Het Rullen. Echter ligt de passie bij het hoger segment (mooie tuinen maken).

In de positionering kiezen we voor een combinatie van de 4 P’s als kernwaarden, waarbij de nadruk in de communicatie gelegd wordt op persoonlijk. Dit komt ook sterk tot uiting in de belofte: Tuinen met Identiteit. Om transparant te zijn naar het middensegment is het aan te bevelen om de (vanaf)prijs ook als kernwaarde te communiceren op de website. Een duidelijke prijspositionering zal bovendien positief bijdragen aan meer kwalitatieve leads via de site.

Het Rullen Hoveniers | Tuininspiratie
Het Rullen Hoveniers | Inspiratieboek

Een andere manier van communiceren

De nieuwe positionering heeft vooral consequenties voor de manier waarop we communiceren. Met name in de referentieprojecten willen we de nieuwe positionering terug zien. Daarnaast zal het ook terug te zien moeten zijn op de website. Media Outlaws heeft hier een nieuw webdesign voor ontwikkeld. De naam hoefde niet veranderd te worden. Het logo hoefde niet rigoureus veranderd te worden, enkel een lichte aanscherping met de toevoeging van de nieuwe pay off zou volstaan. Totdat…wij naast een upgrade van het logo er vanuit onze inzichten een totaal nieuw logo als voorstel naast hebben gelegd dat direct goed werd ontvangen. Een logo dat veel beter aansluit bij de nieuwe positionering van Het Rullen.

Uiteindelijk heeft de vraag ‘hoe moeten we ons positioneren’ en ‘wie is onze (droom)klant’ met de inzichten uit de workshops geresulteerd in een aangescherpte positionering en nieuw logo met een doorvertaling naar een nieuwe website en alle andere huisstijlitems. In de online strategie is er meer focus op vindbaarheid tuinen (afbeeldingen van referentieprojecten) via Google en Pinterest. Daarnaast focus op pro-actieve ambassadeurstrategie vanuit droomklanten.

Workshop   |   logo & huisstijl   |   webdesign   |   storytelling   |   Social Promo   |   promo-middelen   |   buitenreclame
Categorieën
content & creatie digital marketing strategie

Nedschroef

Nedschroef

We willen toe naar een sterk, herkenbaar merk

Strategie

Merkontwikkeling

Rebranding

Corporate identity

Ontwikkelen van een consumentenstrategie

Koninklijke Nedschroef is een internationaal bekend bedrijf binnen de automotive markt en bestaat uit 21 ondernemingen en heeft vestigingen in 12 landen.

Het bedrijf realiseerde zich dat marketing en communicatie om verschillende redenen steeds belangrijker werden. Er was geen consistente huisstijl (design, communicatie en gedrag). En er was geen pay-off die kon worden geclaimd en gebruikt om de merkbelofte te communiceren.

De kernactiviteiten zijn de ontwikkeling, fabricage, in- en verkoop van bevestigingsmiddelen en koud gevormde onderdelen voor de automobielindustrie en haar toeleveranciers. En machines en gereedschappen voor het koud- en warm vervormen van staal, voornamelijk voor toeleveranciers aan de automobielindustrie.

De combinatie van deze twee kernactiviteiten, samen met de bijbehorende logistieke dienstverlening, geeft Nedschroef een unieke positie op de wereldmarkt. Tussen de bedrijven in de groep vindt een intensieve kennisuitwisseling plaats. Sterke verkooporganisaties ondersteund door technische adviseurs stellen klanten in staat te profiteren van de opgebouwde expertise.

We willen onze nummer één positie in Europa versterken door ons te profileren als een partner met uitstekende kwaliteit en leveringsprestaties. Wij zijn oplossingsgerichte verbindingsexperts en bieden onze klanten geoptimaliseerde engineering en kosteneffectieve concepten. En daar hoort een sterk, herkenbaar merk bij.

Een guideline voor je huisstijl

De vorige huisstijl werd door iedereen in de organisatie op eigen wijze geïnterpreteerd waardoor er een variatie aan beeldmerk en huisstijl is ontstaan.

Omdat dit niet wenselijk is wilde Nedschroef toe naar een sterk, herkenbaar merk met een consistente huisstijl die wordt gebruikt op alle communicatie-items, zowel interne als externe communicatie-items.

Het doel:

  • Eén consistente huisstijl hebben voor alle Nedschroef-kantoren en bedrijfsonderdelen.
  • Ondersteunen van de kantoren en business units bij het gebruik van de huisstijl.
  • Ontwikkelen van (nieuwe) communicatiemiddelen die de juiste boodschap overbrengen aan de doelgroepen.
  • Ontwikkel een huisstijlhandboek waarin wordt beschreven hoe de huisstijl van Nedschroef moet worden toegepast.
Nedschroef bout
Nedschroef logo transition

Essentieel voor elke organisatie

Het oude logo stamde uit 1987 en werd in de loop der tijd door de organisatie heen niet eenduidig en in verschillende uitvoeringen toegepast.
Een restyle van het logo met huisstijl en een nieuwe corporate identity waren dan ook nodig. Alles beschreven in een huisstijlhandboek.

Voor het logo is als uitgangspunt een bestaande lettersoort genomen waarvan de letters geheel zijn gemodificeerd waardoor het logo een unieke vorm heeft gekregen. Om consistentie te waarborgen is het logo en de toepassingen daarvan in de diverse communicatiemiddelen vastgelegd in een corporate identity zodat de gehele (inter)nationale organisatie er mee kan werken.

Aanvullend hierop zijn het gebruik en invulling van alle mogelijke uitingsvormen uitgevoerd en vastgelegd zoals deze moeten worden toegepast/gebruikt door de organisatie van Nedschroef, van productfolder tot digitale presentaties.

Workshop   |   Logo & huisstijl   |   huisstijlhandboek   |   website   |   beurspresentatie
Categorieën
content & creatie data & automation digital marketing strategie

Eliëns Carwash

Eliëns Carwash

Wij willen groeien, hoe krijgen wij meer klanten?

Eliëns Carwash, een begrip in Veldhoven

Eliëns Carwash is een professionele wasgelegenheid voor personenwagens, busjes en andere
kleinere vervoersmiddelen zoals fietsen, (cross)motoren, et cetera.
Maar hoe zorg je ervoor dat er bij het ‘reinigen en onderhouden van een voertuig’ door de doelgroep als eerste gedacht wordt aan Eliëns? Hoe bereik je de zogenaamde breinpositie bij je doelgroep? Het is dus essentieel de USP’s en merkwaarden van Eliëns helder en consistent te communiceren met de doelgroep.

Strategie

Positionering

Merkidentiteit

Waarom klanten bij Eliëns kopen?

Een breinpositie bij je doelgroep

De voornaamste motieven waarom klanten bij Eliëns kopen zijn:
– een schone auto willen rijden
– geen krassen of andere schade oplopen in de wasstraat
– prijs- kwaliteitsverhouding
– snelheid – geen lang wachtrijen – alles onder één ‘dak’
– bereikbaarheid
Echter zijn deze ‘motieven’ nog niet de reden om naar Eliëns te gaan om je auto te (laten) wassen. Daar is meer voor nodig. De bewijslast van de nieuw te formuleren belofte moet op allerlei manieren onderbouwd en gecommuniceerd worden.

 

Dit is de ideale rode draad (het thema) waaraan alle communicatiemiddelen opgehangen kunnen worden.

De merkbelofte van Eliëns

Daarom hebben we een merkmissie en merkvisie vastgelegd waaruit Eliëns haar bestaansrecht ontleent. Daaruit is de merkbelofte ontstaan die Eliëns belooft aan de doelgroep en wordt bepaald wat de boodschap is waaruit de doelgroep deze belofte zal geloven.

Dit is vertaald naar het thema: Eliëns Carwash, de vijfsterren wasstraat van Veldhoven. Waarvoor er een nieuw logo is ontwikkeld waarin de vijf sterren prominent worden afgebeeld.
Deze nieuwe positionering heeft geleid tot een volledige vernieuwing van alle uitingen, van website tot fotografie tot bedrijfskleding. Maar ook benaderingsprotocollen voor het personeel. En vervolgens hebben wij ook bijgedragen aan een upgrade van de carwash area zodat dit klanten direct het goede gevoel geeft.

Eliëns Carwash area ingang
logo   |   huisstijl   |   huisstijlrichtlijnen   |   website   |   fotografie   |   promo-acties   |   Nieuwsbrief   |   betaalkaart   |   signing   |   reclameborden   |   social media   |   storytelling

Daag ons uit !

Benieuwd wat we voor jouw online resultaten kunnen doen?