Categorieën
content & creatie digital marketing strategie

De Meeuw

De Meeuw

Wij willen ons imago en naamsbekendheid verbeteren.

Online strategie

UX/UI webdesign

Online advertising

Social media

Een online strategie die veel oplevert

De Meeuw bouwt flexibel, of het nu een tijdelijk of permanent gebouw betreft. De modulaire bouwmethode van De Meeuw vormt het fundament onder circulair en flexibel bouwen.

Er was behoefte om de online marketing activiteiten te optimaliseren op het gebied van SEO, SEA, lead generatie en online advertising. De website zat technisch goed in elkaar, echter de gebruiksvriendelijkheid (user experience / user interface) kon veel beter en ook op het gebied van lead generatie was er verbetering mogelijk.
Dit was de aanleiding om serieus te gaan kijken welke verbeteringen mogelijk zijn door het opzetten van een online strategie die gericht is op:
– Het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid
– Het optimaliseren en uitbreiden van de content
– Zorgen voor een betere organische vindbaarheid
– Verhogen van de naams- en merkbekendheid bij primaire doelgroepen
– Met inzet van marketing automation het salesmanagement (beter) voorzien van leads.

Zoekmachine optimalisatie

We zijn gestart met een workshop waarbij we zijn ingegaan op o.a. de waardepropositie, de doelgroepen, positionering, commerciële en gewenste doelstellingen van
De Meeuw. Zo kregen we een inzicht in de organisatie, wensen, doelen en ambities. Op basis van deze inzichten is de online strategie bepaald.

Na een plan van aanpak zijn we gestart met een 0-meting en een zoekwoordenonderzoek om te bepalen hoe we met de content voor campagnes en/of pagina’s moeten omgaan. Voor de website is een UX/UI-design gemaakt waarnaar de website (in 8 taalversies) is gebouwd om deze vervolgens voor zoekmachines te optimaliseren.

Meer kwalitatieve leads

Met het inrichten van de social kanalen en het opzetten van basis campagnes in Adwords is alles gereed gemaakt om via deze kanalen advertising te kunnen realiseren gericht op branding / brand awareness. Het inrichten van Adwords en het opzetten van basis advertenties op zowel corporate als op doelgroep niveau.

Het resultaat is dat de salesafdeling beter wordt voorzien van kwalitatieve leads, er een groei is ontstaan bij direct verkeer op de website, de organische vindbaarheid sterk is verhoogt en er meer leads worden gegenereerd. En dat is precies wat De Meeuw graag wilde. Waarna de stap kan worden gemaakt naar het inzetten van een Marketing Automation programma.

website   |   SEO / SEA   |   monitoring / analyses   |   Advertising   |   blogs   |   content marketing   |   social media
Categorieën
content & creatie digital marketing strategie

Bergopwaarts

bergopwaarts

Woningcorporatie Bergopwaarts

Onze positionering intern en extern uitdragen na een reorganisatie.

Merkontwikkeling

Positionering

Storytelling

Nieuwe inzichten, inspiratie en draagvlak

Voor Bergopwaarts hebben we een plan ontwikkeld dat het resultaat is van meerdere zeer energieke en interactieve workshopsessies met een daarvoor geselecteerde groep
medewerkers van Bergopwaarts. Deze constructieve aanpak heeft geleid tot veel nieuwe inzichten, inspiratie en draagvlak vanuit de organisatie! Niet alleen voor de communicatiestrategie maar ook voor het nieuwe ondernemersplan.

GEEFT RUIMTE
De nieuwe visie ‘Geeft Ruimte’ staat symbool voor het nieuwe klantdenken. En onder klant worden zowel de zittende huurder als de woningzoekende verstaan. Inhoudelijk staat ‘Geeft Ruimte’ niet alleen voor (woon)ruimte geven, maar ook voor aandacht en oplossingen. Als visie gaat het verder dan alleen de primaire klantvisie. Ook voor stakeholders en met name ook de interne medewerker is ‘Geeft Ruimte’ zeer goed bruikbaar. ‘Geeft Ruimte’ staat voor aandacht, dialoog en vooral een kwalitatieve (persoonlijke) benadering.

Van interne naar externe focus

Uitdaging van Bergopwaarts is naar een meer externe, klantgerichte focus toe te werken.
Het archetype van de gewone man (goede buurman) heeft het meeste raakvlakken met de nieuwe visie. Dit is dan ook de toon van de communicatie.

CREËREN, ACTIVEREN EN BENUTTEN
De nieuwe strategie van Bergopwaarts is geïnspireerd op de klant. Om deze strategie te implementeren hebben we een tweeledige implementatiestrategie gehanteerd. Aan de ene kan willen we de organisatie en de mensen natuurlijk meenemen in verschillende fases. Daarnaast willen we ook al richting geven en aanjagen. Hierbij willen we extern al een aantal dingen succesvol oppakken zodat we intern ook profiteren van de “perceived external performance”. Door extern successen te creëren en intern te delen, legitimeren we de nieuwe strategie. Mensen zien dat het al wordt gedaan.

Externe klantbeleving intern zichtbaar maken

Een goede manier om de organisatie te betrekken bij de beleving van de klant is die beleving zichtbaar te maken. Niet alleen bij successen, maar ook bij klachten. Zodat iedereen optimaal betrokken en doordrongen raakt van klantbeleving als doel van Bergopwaarts en de
noodzaak van zijn bijdrage daaraan.

Logo & Huisstijl   |   promoties   |   website   |   video   |   magazine   |   verpakkingen   |   signing   |   give-aways   |   INFOGRAPHICS   |   INTERNE COMMUNICATIE
Categorieën
content & creatie data & automation digital marketing strategie

Daniel’s Gym

Daniels Gym Logo fc

Daniel's Gym

Wij willen snel bekendheid geven aan onze club

Merkontwikkeling

Online marketing

Ledenwerving

I have a dream!

Het was hun droom: een sportschool oprichten, waarbij je ook échte individuele begeleiding kunt krijgt. Er is door de eigenaren dan ook volop ingezet om de sportschool in te richten. En daarbij is de ontwikkeling van de marketing even ‘naar later’ geschoven. Zo werden wij 4 weken voor de opening van de club door Daniel’s Gym benaderd met de vraag om ze te helpen met de werving en communicatie. Vanaf dat moment zijn we betrokken geweest bij de opstart en de groei van de club en hebben we de opening, de communicatie en de werving van leden verzorgd. O ja, er was nog helemaal niets, dus moest er in een korte tijd een logo met bijbehorende huisstijl worden ontwikkeld. Gevolgd door een landingspagina, PR en advertenties om bekendheid te geven aan de nieuwe sportclub.

Resultaten

Leden (in 1e jaar)
0
Volgers Facebook (in 2 jaar)
0
Organisch verkeer website
+ 0 %
Naamsbekendheid
+ 0 %

Leden werven in korte tijd

Omdat er tot de datum van opening weinig tijd was voor het ontwikkelen van de complete website, zijn we gestart met een landingspagina met daaraan een presale campagne gekoppeld. Omdat er nog geen ledenbestand was zijn we, voordat de club werd geopend, gestart met een sneak preview voor belangstellenden. Gevolgd door een kettlebell hunt actie met een hoofdprijs van maar liefst € 10.000.

Mensen gaan naar een sportclub om aan hun lichaam en conditie te werken. Ter ondersteuning en motivatie hebben we samen met Daniel’s Gym een concept voor het Daniel’s Body Plan uitgewerkt. Mensen worden begeleid in het sporten en met de voeding en daardoor gemotiveerd om vol te houden en er een succes van te maken. En dat werkt!

Valentijn actie Daniel's Gym
Summer Body Plan Daniel's Gym

Binnen een jaar fitnessclub van het jaar!

Direct na de opening ging de website live waarop de meest elementaire zaken stonden vermeld. Gedurende de periode daarna is de website verder uitgebouwd. Alle content moest worden gemaakt. En met seasonal wervingscampagnes zijn leden geworven. Later werd de website uitgebreid met blogartikelen waarvan de onderwerpen vanuit inzichten in de doelgroepen, kennis van de branche en de fase waarin de club zat, voorgesteld en geschreven. De onderwerpen zijn bepaald op basis van het klantprofiel en de bijbehorende behoefte(n) van de doelgroep. De allereerste artikelen hebben nog steeds veel attentiewaarde en worden nog regelmatig gelezen.

Binnen een jaar tijd werd Daniel’s Gym tijdens de Dutch Fitness Awards uitgeroepen tot fitnessclub van het jaar, hadden ze 368 vaste leden en 665 volgers op Facebook.

Na 2 jaar was het organisch verkeer verdrievoudigd door optimalisatie van content en plaatsing van blogs (+156%).

Het aantal gebruikers was 1.458 waarvan 1.218 nieuwe gebruikers.

Ook de inzet van een maandelijkse nieuwsbrief was duidelijk zichtbaar. In de eerste maand werd 117 keer doorgeklikt naar de website met 145 sessies.

Campagnes en social posts waren verdrievoudigd en het directe verkeer (naamsbekendheid) nam met 30% toe.

merkontwikkeling   |   logo & huisstijl   |   online strategie   |   social marketing   |   guerrilla marketing   |   website   |   ledenwerving   |   blogs   |   storytelling   |   fotografie   |   video
Categorieën
content & creatie digital marketing strategie

DAF Trucks

DAFPaccar

DAF Trucks | Paccar Parts Europe

Hoe moet er een 'onafhankelijke' TRP shop uitzien?

Merkontwikkeling

Packing design

Campagnes

Onderdelen voor 'all makes'

Met DAF Trucks | Paccar Parts Europe  hebben wij een jarenlange relatie opgebouwd. Als prefered supplier geven wij al vele jaren (inter)nationaal invulling aan zeer uiteenlopende marketing-communicatieactiviteiten.

Het TRP-logo is bijvoorbeeld door ons ontwikkeld. De letters TRP staan voor ‘Truck Related Parts’. TRP is een second brand dat DAF Trucks in het verleden in de markt heeft gezet om onderdelen en accessoires te verkopen die aantrekkelijk geprijsd zijn en geschikt zijn voor alle merken trucks. Hierdoor heeft DAF Trucks het onder andere voor fleetowners mogelijk gemaakt dat er voor alle in eigendom zijnde merken trucks bij één DAF dealer onderdelen verkrijgbaar zijn en/of de gehele truckvloot in onderhoud kan worden gegeven. Omdat de TRP onderdelen aantrekkelijker zijn geprijsd dan de originele onderdelen van truckmerken is het voordeliger om oudere trucks met een kortere (rest)looptijd te onderhouden met TRP-onderdelen.

TRP | Truck Parts - Trailer Parts - DAF Trucks

Een shop voor alle merken

In de praktijk bleek dat het lastig was om het merk TRP via de originele DAF-dealer te verkopen aan vreemd merkrijders. Want een eigenaar van bijvoorbeeld een Volvo,  Mercedes of MAN gaat niet snel naar een DAF dealer voor onderhoud of onderdelen voor zijn truck. Wij kregen de vraag om een voorstel te maken voor de look and feel van zowel binnenzijde als buitenzijde van een onafhankelijke TRP shop. Waarop er in 2019, na een jarenlange gestage groei, de eerste ‘onafhankelijke’ TRP-shop in Engeland werd geopend.

TRP store balie | DAF Trucks

Een Europees dealernetwerk

Zowel voor het merk DAF als voor het merk TRP ontwikkelden wij de afgelopen jaren zeer uiteenlopende communicatiemiddelen, variërend van magazines tot seizoensgerichte campagnes en interactieve beurspresentaties. En van het design voor verpakkingen van onderdelen en accessoires tot car signings voor het Europese dealernetwerk.

(TRP) logo & Huisstijl   |   dealerpromoties   |   beurspresentaties   |   magazines   |   productverpakkingen   |   dealersignings   |   give-aways   |   ads   |   trainingsmaterialen
Categorieën
content & creatie digital marketing strategie

Profysic

PF Logo

Profysic Sportpodotherapie

De autoriteit op het gebied van sportpodotherapie

Merkontwikkeling

Rebranding

Storytelling

Profysic laat sporters optimaal bewegen

Profysic (voorheen Sportpodotherapie Janssen) is een innovatieve sportpodotherapeut die de gehele beweegketen van sporters analyseert om te komen tot een complete diagnose. Door de intensieve samenwerking met de allerbeste sportspecialisten, uitgebreide kennis over de sporter en zijn sport én door het maken van combinaties tussen beproefde behandelmethodieken en eigen innovaties, is Sportpodotherapie Janssen in staat het méést effectieve behandelplan voor sporters op te stellen.

Door het op de hoogte zijn én blijven van nieuwe ontwikkelingen op sportgeneeskundig en vakinhoudelijk vlak, continue scholingen en intensieve samenwerking met sportzorgverleners en -begeleiders is Sportpodotherapie Janssen in staat combinaties te maken tussen beproefde behandelmethodieken en eigen innovaties welke de concurrent niet kan aanbieden en aantrekkelijk zijn voor de (top)sporter.

Een herkenbaar concept

Een herkenbaar concept wat het specialisme en unieke karakter vertaald via diverse
communicatiemiddelen is het uitgangspunt. Uit het te ontwikkelen concept moeten tevens communicatiemiddelen voortvloeien die de communicatieboodschap overbrengt op de gedefinieerde doelgroepen welke zorgen voor conversie én branding. De klant heeft aangegeven open te staan voor een eventuele nieuwe bedrijfsnaam die aansluit bij de nieuwe positionering indien dit nodig blijkt.

Met inzichten die verkregen zijn vanuit in-company workshops zijn doelstellingen en de doelgroepen duidelijk in beeld gebracht. Van daaruit is een nieuwe naam met logo ontwikkeld. vervolgens is er een creatief concept ontwikkeld en zijn alle benodigde communicatiemiddelen uitgevoerd.

Uitgangspunten bij de visualisatie: autoriteit uitstralen, de meest innovatieve sportpodotherapie van Nederland uitstralen, vakkundig, dynamische uitstraling in huisstijl en beeldtaal.

Profysic Sportpodotherapie | Wachtruimte
Profysic Sportpodotherapie | Wielrenner

Een nieuwe merknaam

Vanuit een merkstrategie is de vertaling van het merk naar een concreet plan gemaakt om de gewenste situatie te bereiken en de gestelde doelen te realiseren.

Wat je van een merk ziet is één van de belangrijkste en meest bepalende instrumenten om het merk vorm te geven.

Pro staat voor deskundigheid en specialisatie waarvoor heel bewust is gekozen. Pro
sluit ook goed aan bij sporters die hun sport professioneel benaderen en/of beoefenen. Zij
zoeken professionele hulp (specialisme) voor het optimaliseren van hun beweging.
Fysic zegt meer over de gehele beweging en gesteldheid van de de sporter. Fysic zegt meer dan de focus op de voet alleen. Door cursieve strepen in het woord fysic te gebruiken, benadrukken we de beweging.
Het woord sportpodotherapie legt de nadruk op het vakgebied waarin Profysic werkzaam is.

Symbool
In zijn totaliteit symboliseert het symbool een abstract menselijk figuur (een sporter). Het rode bolletje zegt iets over het specialisme en het plusje accentueert de complete aanpak en
samenwerking met diverse specialisten.

Workshop   |   merknaam   |   logo & huisstijl   |   webdesign   |   flyers   |   buitenreclame   |   nieuwsbrief   |   sociale media
Categorieën
content & creatie data & automation digital marketing strategie

Het Rullen hoveniers

LogoHetRullenDEF

Het Rullen Hoveniers

Hoe kunnen we marketing doelgerichter inzetten voor meer resultaat?

Merkontwikkeling

Rebranding

Online strategie

Een nieuwe versie van Het Rullen

Het Rullen Hoveniers is een familiebedrijf is in 1964 opgezet en uitgegroeid naar het professionele hoveniersbedrijf met de omvang die het nu heeft. Zij hebben ons benaderd met de vraag hoe ze een versnelling kunnen geven aan de transitie die ze met het bedrijf hebben ingezet. Van oudsher was het een hoveniersbedrijf met modeltuin(en), plantenverkoop en een winkel aan huis. De huidige eigenaren hebben het bedrijf omgezet naar uitsluitend een hoveniersbedrijf waar geen planten en tuinverwante producten meer aan huis worden verkocht.

De website was al vernieuwd, het veranderingsproces kwam op gang, maar de wens lag er om een versnelling te geven aan het vernieuwde hoveniersbedrijf.

Met behulp van workshops zijn inzichten verkregen om zodoende marketing doelgerichter in te zetten met als uiteindelijk doel ook een betere naamsbekendheid bij de juiste doelgroep te verkrijgen, resulterend in meer projecten.

In eerste instantie is een blauwdruk gemaakt van Het Rullen Hoveniers op basis van de input
van workshop en website, waarbij met name gekeken is naar wat klanten zeggen over Het Rullen.
Om de positionering scherp te krijgen is na de eerste sessie een tussentijdse meeting gepland waarbij de positionering bepaald is. In de tweede workshop hebben we ons verdiept in de doelgroep, de context en de klantreis. Vanuit deze focus hebben we een cross media plan opgesteld.

Een bijzondere hovenier

Qua positionering in de markt is het voor Het Rullen moeilijk te kiezen tussen het middensegment en het hogere segment. De markt voor het middensegment is interessant qua volume en toegankelijk voor Het Rullen. Echter ligt de passie bij het hoger segment (mooie tuinen maken).

In de positionering kiezen we voor een combinatie van de 4 P’s als kernwaarden, waarbij de nadruk in de communicatie gelegd wordt op persoonlijk. Dit komt ook sterk tot uiting in de belofte: Tuinen met Identiteit. Om transparant te zijn naar het middensegment is het aan te bevelen om de (vanaf)prijs ook als kernwaarde te communiceren op de website. Een duidelijke prijspositionering zal bovendien positief bijdragen aan meer kwalitatieve leads via de site.

Het Rullen Hoveniers | Tuininspiratie
Het Rullen Hoveniers | Inspiratieboek

Een andere manier van communiceren

De nieuwe positionering heeft vooral consequenties voor de manier waarop we communiceren. Met name in de referentieprojecten willen we de nieuwe positionering terug zien. Daarnaast zal het ook terug te zien moeten zijn op de website. Media Outlaws heeft hier een nieuw webdesign voor ontwikkeld. De naam hoefde niet veranderd te worden. Het logo hoefde niet rigoureus veranderd te worden, enkel een lichte aanscherping met de toevoeging van de nieuwe pay off zou volstaan. Totdat…wij naast een upgrade van het logo er vanuit onze inzichten een totaal nieuw logo als voorstel naast hebben gelegd dat direct goed werd ontvangen. Een logo dat veel beter aansluit bij de nieuwe positionering van Het Rullen.

Uiteindelijk heeft de vraag ‘hoe moeten we ons positioneren’ en ‘wie is onze (droom)klant’ met de inzichten uit de workshops geresulteerd in een aangescherpte positionering en nieuw logo met een doorvertaling naar een nieuwe website en alle andere huisstijlitems. In de online strategie is er meer focus op vindbaarheid tuinen (afbeeldingen van referentieprojecten) via Google en Pinterest. Daarnaast focus op pro-actieve ambassadeurstrategie vanuit droomklanten.

Workshop   |   logo & huisstijl   |   webdesign   |   storytelling   |   Social Promo   |   promo-middelen   |   buitenreclame
Categorieën
content & creatie digital marketing strategie

Nedschroef

Nedschroef

We willen toe naar een sterk, herkenbaar merk

Strategie

Merkontwikkeling

Rebranding

Corporate identity

Ontwikkelen van een consumentenstrategie

Koninklijke Nedschroef is een internationaal bekend bedrijf binnen de automotive markt en bestaat uit 21 ondernemingen en heeft vestigingen in 12 landen.

Het bedrijf realiseerde zich dat marketing en communicatie om verschillende redenen steeds belangrijker werden. Er was geen consistente huisstijl (design, communicatie en gedrag). En er was geen pay-off die kon worden geclaimd en gebruikt om de merkbelofte te communiceren.

De kernactiviteiten zijn de ontwikkeling, fabricage, in- en verkoop van bevestigingsmiddelen en koud gevormde onderdelen voor de automobielindustrie en haar toeleveranciers. En machines en gereedschappen voor het koud- en warm vervormen van staal, voornamelijk voor toeleveranciers aan de automobielindustrie.

De combinatie van deze twee kernactiviteiten, samen met de bijbehorende logistieke dienstverlening, geeft Nedschroef een unieke positie op de wereldmarkt. Tussen de bedrijven in de groep vindt een intensieve kennisuitwisseling plaats. Sterke verkooporganisaties ondersteund door technische adviseurs stellen klanten in staat te profiteren van de opgebouwde expertise.

We willen onze nummer één positie in Europa versterken door ons te profileren als een partner met uitstekende kwaliteit en leveringsprestaties. Wij zijn oplossingsgerichte verbindingsexperts en bieden onze klanten geoptimaliseerde engineering en kosteneffectieve concepten. En daar hoort een sterk, herkenbaar merk bij.

Een guideline voor je huisstijl

De vorige huisstijl werd door iedereen in de organisatie op eigen wijze geïnterpreteerd waardoor er een variatie aan beeldmerk en huisstijl is ontstaan.

Omdat dit niet wenselijk is wilde Nedschroef toe naar een sterk, herkenbaar merk met een consistente huisstijl die wordt gebruikt op alle communicatie-items, zowel interne als externe communicatie-items.

Het doel:

  • Eén consistente huisstijl hebben voor alle Nedschroef-kantoren en bedrijfsonderdelen.
  • Ondersteunen van de kantoren en business units bij het gebruik van de huisstijl.
  • Ontwikkelen van (nieuwe) communicatiemiddelen die de juiste boodschap overbrengen aan de doelgroepen.
  • Ontwikkel een huisstijlhandboek waarin wordt beschreven hoe de huisstijl van Nedschroef moet worden toegepast.
Nedschroef bout
Nedschroef logo transition

Essentieel voor elke organisatie

Het oude logo stamde uit 1987 en werd in de loop der tijd door de organisatie heen niet eenduidig en in verschillende uitvoeringen toegepast.
Een restyle van het logo met huisstijl en een nieuwe corporate identity waren dan ook nodig. Alles beschreven in een huisstijlhandboek.

Voor het logo is als uitgangspunt een bestaande lettersoort genomen waarvan de letters geheel zijn gemodificeerd waardoor het logo een unieke vorm heeft gekregen. Om consistentie te waarborgen is het logo en de toepassingen daarvan in de diverse communicatiemiddelen vastgelegd in een corporate identity zodat de gehele (inter)nationale organisatie er mee kan werken.

Aanvullend hierop zijn het gebruik en invulling van alle mogelijke uitingsvormen uitgevoerd en vastgelegd zoals deze moeten worden toegepast/gebruikt door de organisatie van Nedschroef, van productfolder tot digitale presentaties.

Workshop   |   Logo & huisstijl   |   huisstijlhandboek   |   website   |   beurspresentatie
Categorieën
content & creatie data & automation digital marketing strategie

Eliëns Carwash

Eliëns Carwash

Wij willen groeien, hoe krijgen wij meer klanten?

Eliëns Carwash, een begrip in Veldhoven

Eliëns Carwash is een professionele wasgelegenheid voor personenwagens, busjes en andere
kleinere vervoersmiddelen zoals fietsen, (cross)motoren, et cetera.
Maar hoe zorg je ervoor dat er bij het ‘reinigen en onderhouden van een voertuig’ door de doelgroep als eerste gedacht wordt aan Eliëns? Hoe bereik je de zogenaamde breinpositie bij je doelgroep? Het is dus essentieel de USP’s en merkwaarden van Eliëns helder en consistent te communiceren met de doelgroep.

Strategie

Positionering

Merkidentiteit

Waarom klanten bij Eliëns kopen?

Een breinpositie bij je doelgroep

De voornaamste motieven waarom klanten bij Eliëns kopen zijn:
– een schone auto willen rijden
– geen krassen of andere schade oplopen in de wasstraat
– prijs- kwaliteitsverhouding
– snelheid – geen lang wachtrijen – alles onder één ‘dak’
– bereikbaarheid
Echter zijn deze ‘motieven’ nog niet de reden om naar Eliëns te gaan om je auto te (laten) wassen. Daar is meer voor nodig. De bewijslast van de nieuw te formuleren belofte moet op allerlei manieren onderbouwd en gecommuniceerd worden.

 

Dit is de ideale rode draad (het thema) waaraan alle communicatiemiddelen opgehangen kunnen worden.

De merkbelofte van Eliëns

Daarom hebben we een merkmissie en merkvisie vastgelegd waaruit Eliëns haar bestaansrecht ontleent. Daaruit is de merkbelofte ontstaan die Eliëns belooft aan de doelgroep en wordt bepaald wat de boodschap is waaruit de doelgroep deze belofte zal geloven.

Dit is vertaald naar het thema: Eliëns Carwash, de vijfsterren wasstraat van Veldhoven. Waarvoor er een nieuw logo is ontwikkeld waarin de vijf sterren prominent worden afgebeeld.
Deze nieuwe positionering heeft geleid tot een volledige vernieuwing van alle uitingen, van website tot fotografie tot bedrijfskleding. Maar ook benaderingsprotocollen voor het personeel. En vervolgens hebben wij ook bijgedragen aan een upgrade van de carwash area zodat dit klanten direct het goede gevoel geeft.

Eliëns Carwash area ingang
logo   |   huisstijl   |   huisstijlrichtlijnen   |   website   |   fotografie   |   promo-acties   |   Nieuwsbrief   |   betaalkaart   |   signing   |   reclameborden   |   social media   |   storytelling
Categorieën
content & creatie digital marketing strategie

SSNB

SSNB | Sportservice Noord-Brabant

Positie en autoriteit claimen in ons domein van sport en bewegen

Verschillende uitdagingen qua positionering

SSNB (Sportservice Noord-Brabant) zet zich als kennispartner en verbinder in voor een gezond en veerkrachtig Brabant. Samen met overheden, verenigingen, onderwijs, zorg & welzijn en bedrijfsleven wordt gewerkt aan het versterken van de sport- en beweeginfrastructuur. Met als doel zoveel mogelijk mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en zo ook een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Want sporten en bewegen is universeel, gezond, zorgt voor plezier, het is laagdrempelig en verbindt!

Omdat Sportservice Noord-Brabant op een belangrijk kruispunt stond in haar marketing- en communicatie hebben we met twee gerichte workshops de strategie aangescherpt ten aanzien van positionering en proposities.
De eerste workshopsessie ging met name over strategie en positionering. Ter inspiratie is het archetype model gebruikt. De tweede workshopsessie ging in op droomklanten (persona’s) en bijbehorende propositie ontwikkeling en de doorvertaling naar communicatiemiddelen.

Strategie

Positionering

Merkidentiteit

Website

SSNB | Sportservice Noord-Brabant - Gymles

Strategische overwegingen

SSNB heeft verschillende uitdagingen qua positionering:

  1. Krachtige paraplu positionering vanuit toegevoegde waarde dat een aanscherping vraagt vanuit het archetype ‘ontdekker’.
  2. Verschillende domeinen en doelgroepen vraagt om proposities per doelgroep.
  3. Naamgeving: De naam Sportservive Noord-Brabant wordt geassocieerd met een servicebureau wat te eng is en waarmee ze zichzelf te kort doen. Vandaar dat gekozen is voor een afkorting als officiële naam: SSNB.

Propositie per doelgroep

Per doelgroep hebben we proposities ontwikkeld. Deze geeft lading aan de propositie door de belofte ook te koppelen aan de behoefte en de bewijsvoering. We hebben het tevens gebruikt als toetsing en verdieping op de eerder gedefinieerde positionering. Per doelgroep geven de specifieke proposities lading én focus aan de paraplu positionering.

Communicatie

De website is de basis voor de positionering. Dit is ook het bronpunt voor veel communicatie. Ambassadeurs en events (kennisbijeenkomsten) zijn belangrijke speerpunten om echt in contact te komen met de droomklant. Offline (documentatiemateriaal) en social (Twitter als belangrijkste) worden hierin als ondersteunende middelen ingezet.

SSNB | Sportservice Noord-Brabant - Voetbal
logo   |   huisstijl   |   huisstijlhandboek   |   website   |   fotografie   |   wervingsfolders   |   Nieuwsbrief   |   subsites gemeenten
Categorieën
content & creatie digital marketing strategie

Gemeente Eindhoven

Gemeente Eindhoven

Breng bereikbaarheid en leefbaarheid van Zuidoost-Brabant in kaart

Naamsontwikkeling

Design

Storytelling

Een regionale samenwerking

ZO Slim Bereikbaar is een samenwerkingsverband vanuit de Gemeente Eindhoven tussen 21 gemeenten met als doel het verbeteren van de bereikbaarheid in de regio Zuid-Oost Brabant. Hiervoor gaan 130 projecten lopen tot en met 2030.

De Bereikbaarheidsagenda verdient aandacht omdat ze voor alle inwoners in de regio van invloed gaat zijn op de manier waarop mensen kunnen reizen binnen en (naar) buiten de regio. Voordat het zover is moeten gemeentebesturen besluiten nemen en gaan weggebruikers mogelijk hinder ondervinden van de (bouw)werkzaamheden. Mensen moeten toegang kunnen hebben tot de achtergrond(verhalen) van de Bereikbaarheidsagenda om de veranderingen (in hun achtertuin) in groter perspectief te kunnen plaatsen.

Het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid

Een van de doelen bestaat uit het streven naar een robuuste, goed functionerende driehoek in het hoofdwegennet in de regio te creëren. De bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant neemt dit als uitgangspunt en concentreert zich op het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid in het ‘daily urban system’ van de regio.
En daarmee Zuidoost Brabant verlossen van zijn knelpunten rond mobiliteit en leefbaarheid én de ambities versterken voor een innovatieve economie, een leefbare en gezonde omgeving, een samenbindende maatschappij en intensieve regionale samenwerking.

De doelgroepen zijn bestuurders en raadsleden (primair), communicatieadviseurs en beleidsmakers 21 gemeenten (secundair) en inwoners van de 21 gemeenten (tertiair).

Gemeente Eindhoven | Nieuwsbrief Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant
Gemente Eindhoven | Website Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant

ZO slim bereikbaar

Het project heet officieel ‘de Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant’. In de communicatie
gaan we de naam ‘ZO Slim Bereikbaar’ gebruiken. ZO staat hierbij voor Zuidoost-Brabant.
Dit moet in eerste instantie ingezet worden in combinatie met Bereikbaarheidsagenda.

In de agenda zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd:
> Samen, slim en robuust
> Extern bereikbaar, intern bereikbaar, quality of life, smart mobility, waarde toevoegen
> Duurzaamheid en leefbaarheid: Het bevorderen van fiets en OV in de regionale mobiliteit en het faciliteren van slimmer gebruik en keuzes door gebruikers bevordert duurzamer mobiliteit en draagt bij aan leefbaarheid in de 21 kernen.

De gewenste uitstraling moet laagdrempelig en communicatief zijn. De uitgangspunten moeten hierin namelijk terug te zien zijn.

 

ZO'n slim overzicht

Voor de interne organisatie van de gemeenten is er een website met een inlog gemaakt waar alle projecten overzichtelijk staan vermeld. Het is mogelijk gemaakt dat een ieder die bevoegd is, kan werken aan een project dat aan die persoon is toegekend. Op deze wijze is eenvoudig te duiden en overzichtelijk in welk stadium elk project is. De stadia maken onderscheid in: opzet plan-goedkeuring plan-subsidie verstrekt tot uitvoering plan en gereed plan.

Logo en huisstijl   |   website   |   nieuwsbrief   |   animatie   |   fotografie

Daag ons uit !

Benieuwd wat we voor jouw online resultaten kunnen doen?